Condicions de la contractació

Condicions de la contractació

 • Per a poder prendre part de les excursions cal haver-s’hi inscrit prèviament mitjançant el formulari inclòs al web d’En Ruta. Ni el correu electrònic ni les xarxes socials són vies d’inscripció, però sí els podeu fer servir per demanar- nos qualsevol informació que considereu oportuna.

 

 • Les dades aportades en el moment de la inscripció serveixen només per a la correcta organització de la sortida, així com per a l’emissió de les corresponents factures. Des d’En Ruta ens comprometem a no disposar-ne per més temps que l’estrictament necessari i a no facilitar-les mai a tercers.

 

 • Cada excursió té dos preus; un de més econòmic si l’activitat es paga a través de la web amb 24 hores d’antelació, i un altre en cas que es faci el pagament en efectiu el mateix dia de la sortida. En aquest segon cas, la reserva de plaça a través de la web és igualment necessària.

 

 • Els grups seran sempre reduïts, de no més de 10-15 persones en funció de les característiques de l’excursió. En el moment que s’assoleixi el nombre de persones prefixat procedirem a tancar les inscripcions.

 

 • Des d’En Ruta ens comprometem a garantir la realització de totes les activitats programades sense establir cap requisit en forma de número mínim de participants.

 

 • En cas que contracteu una excursió i aquesta s’hagi d’acabar cancel·lant o hi hagués un motiu de força major que us impedís assistir-hi, o bé us retornarem els diners o bé podreu apuntar-vos de franc a una altra sortida.

 

 • Tot i haver-hi una inscripció formalitzada, l’organització es reserva el dret a impedir la participació en la sortida – abans de començar o durant el seu transcurs – a qualsevol persona que mostri comportaments que puguin perjudicar el correcte desenvolupament de la mateixa.

 

 • Quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin per raons de seguretat, l’organització es reserva la potestat de modificar sobre la marxa el traçat i la durada de les excursions.

 

 • En totes les excursions es fixarà amb prou antelació un punt de trobada accessible en cotxe. Sempre que sigui possible s’afegirà un indret de pretrobada on es pugui arribar en transport públic. 

 

 • En aquelles sortides la durada de les quals impliqui dinar en ruta hi haurà una aturada en la marxa per menjar. Si no s’indica el contrari, cadascú s’haurà de portar el seu àpat.

 

 • Tots els preus inclouen la preparació de la sortida, el guiatge durant la ruta i una sèrie de documentació informativa que es lliurarà en format digital. Quan el preu inclogui quelcom més, ho trobareu especificat en el material de promoció de la ruta.

 

 • Els preus no inclouen cap mena d’assegurança. Tingueu en compte que, amb assegurança o sense, els procediments a seguir en cas d’accident són exactament els mateixos i que – per regla general – els serveis d’assistència a la muntanya són gratuïts.

 

 • Abans de l’excursió, us demanarem que feu explícit el vostre vistiplau conforme heu rebut la informació pertinent sobre les característiques i la dificultat de la ruta i eximiu l’organització de qualsevol responsabilitat civil derivada de l’activitat. A canvi d’aquest tràmit, des d’En Ruta adquirim el compromís que aquesta informació prèvia sigui realment tan clara i exhaustiva com calgui.

 

 • Els preus tampoc inclouen ni el desplaçament fins a / des del lloc de trobada. De tota manera, i amb temps suficient per organitzar-nos, no tenim cap inconvenient a compartir cotxe o a ajudar-vos a coordinar vehicles compartits. De la mateixa manera, si voleu fer nit a prop del lloc de trobada abans i/o després de l’excursió ens oferim a facilitar-vos la feina.