Política de privacitat

Política de privacitat

A En Ruta arxivem les vostres dades personals amb l’única intenció de mantenir-vos informats de la nostra activitat, tramitar si és el cas les vostres inscripcions i els corresponents pagaments – quan aquests es realitzin per via telemàtica – així com per emetre les factures pertinents.
Són els vostres drets cancel·lar en qualsevol moment tota tramesa d’informació – fet que implicaria l’esborrat total de les vostres dades dels nostres arxius – o bé restringir-la als canals de comunicació que considereu oportuns.
Des d’En Ruta ens comprometem a custodiar les vostres dades amb el màxim zel, compartint-les únicament en els supòsits a què obliga la llei i, en el cas de la contractació d’activitats, amb les corresponents plataformes de pagament i amb els serveis de gestoria amb què treballem.
Si voleu més informació de tot plegat només us heu de posar en contacte amb nosaltres.